Dbaj o zdrowie swoich zÄ™bów - Dla stomatologów

Dodane: 27-11-2016 12:26
Dbaj o zdrowie swoich zÄ™bów - Dla stomatologów e nazÄ™bnej w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnÄ…trz- i wewnÄ…trzustrojowego. Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy sÄ… L. acidophilus oraz paciorkowce, a z nich najważniejsze to Streptococcus mutans. Inne próchnicotwórcze bakterie to: S. salivarius, S. mitis, S. sanguinis, S. faecalis. Bakterie te sÄ… zdolne do zainicjowania procesu próchnicowego, poprzez wytwarzanie kwasów w wyniku metabolizowania cukrów (głównie kwas mlekowy). Zakwaszone Å›rodowisko (pH poniżej 5,5) sprzyja demineralizacji szkliwa. Ponadto bakterie te uczestniczÄ… w powstawaniu pÅ‚ytki nazÄ™bnej. Stanowi ona doskonaÅ‚e Å›rodowisko dla rozwoju bakterii pierwotnie tlenowych, a z czasem wzglÄ™dnie beztlenowych. ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_z%C4%99b%C3%B3wImplanty zÄ™bów - komu można je polecić?Z pewnoÅ›ciÄ… bÄ™dzie to najlepsze rozwiÄ…zanie dla tych, dla których piÄ™kny uÅ›miech to sprawa priorytetowa. Jeżeli nienaganna prezencja jest niezbÄ™dna w twojej pracy, a twój uÅ›miech jest daleki od ideaÅ‚u - warto siÄ™ zastanowić nad takÄ… inwestycjÄ…. Implanty sÄ… najbardziej zaawansowanÄ… technologicznie protezÄ…, koniecznie trzeba wybrać dobrego stomatologa, który ma już doÅ›wiadczenie w tej dziedzinie, poparte odpowiednimi referencjami. Tutaj dużą część kosztu stanowi sam implant i korona, tak wiÄ™c wykonane musi być perfekcyjne. Jeżeli musisz zainwestować w swój uÅ›miech i szukasz najlepszego i najbardziej trwaÅ‚ego rozwiÄ…zania - zastanów siÄ™ nad implantami stomatologicznymi. O zabiegu hemisekcjiHemisekcja ? zabieg stomatologiczny przeprowadzany w zÄ™bach wielokorzeniowych (najczęściej zÄ™by trzonowe) zniszczonych i zÅ‚amanych, czÄ™sto ze stanem zapalnym. Zabieg polega na separacji i usuniÄ™ciu w znieczuleniu miejscowym jednego (albo wiÄ™cej) korzenia zÄ™ba wraz z częściÄ… korony zÄ™ba, przy pozostawieniu w jamie ustnej pozostaÅ‚ych korzeni. Najczęściej przeprowadzany Å‚Ä…cznie z osteotomiÄ…. Taki zÄ…b najczęściej wymaga odbudowy protetycznej. Zabieg ten wskazany jest, gdy wystÄ™pujÄ… zmiany okoÅ‚owierzchoÅ‚kowe przy korzeniach, kiedy leczenie endodontyczne nie jest już możliwe. Kolejnymi wskazaniami sÄ… problemy periodontologiczne (np. ubytek koÅ›ci) i zÅ‚amanie pionowe zÄ™ba lub korzenia.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hemisekcja