Sprawy stomatologiczne - ogólnie - Dla stomatologów

Dodane: 20-11-2016 08:59
Sprawy stomatologiczne - ogólnie - Dla stomatologów hnica, uszkodzone tkanki zostanÄ… usuniÄ™te i zastÄ…pione wypeÅ‚nieniem (plomba). W przypadku zapalenia miazgi zÄ™ba niezbÄ™dne może być leczenie kanaÅ‚owe, a w razie stanu zapalnego ? antybiotykoterapia. Z kolei brak możliwoÅ›ci leczenia bywa wskazaniem do ekstrakcji ? chirurgicznego usuniÄ™cia zÄ™ba ze zbyt zaawansowanymi zmianami chorobowymi bÄ…dź też tzw. zÄ™ba mÄ…droÅ›ci np. z powodu wyrastania pod nieprawidÅ‚owym kÄ…tem. Możliwe jest również doraźne stosowanie leków przeciwbólowych typu paracetamol lub z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) jak deksketoprofen, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen. W przypadku ekstrakcji ból i obrzÄ™k sÄ… bowiem typowymi skutkami zabiegu utrzymujÄ…cymi siÄ™ przez 2-5 dni. Doznania bólowe mogÄ… jednak towarzyszyć pacjentowi dÅ‚użej, gdyż zÄ™bodół goi 1-2 tygodnie, a rana w koÅ›ci nawet do 6 miesiÄ™cy.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3le_z%C4%99b%C3%B3wpróchnica - definicjabakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zÄ™ba objawiajÄ…ca siÄ™ demineralizacjÄ… substancji nieorganicznych i nastÄ™pnie proteolizÄ… substancji organicznych z powodu dziaÅ‚ania kwasów wytworzonych przez bakterie w pÅ‚ytce nazÄ™bnej w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnÄ…trz- i wewnÄ…trzustrojowego. Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy sÄ… L. acidophilus oraz paciorkowce, a z nich najważniejsze to Streptococcus mutans. Inne próchnicotwórcze bakterie to: S. salivarius, S. mitis, S. sanguinis, S. faecalis. Bakterie te sÄ… zdolne do zainicjowania procesu próchnicowego, poprzez wytwarzanie kwasów w wyniku metabolizowania cukrów (głównie kwas mlekowy). Zakwaszone Å›rodowisko (pH poniżej 5,5) sprzyja demineralizacji szkliwa. Ponadto bakterie te uczestniczÄ… w powstawaniu pÅ‚ytki nazÄ™bnej. Stanowi ona doskonaÅ‚e Å›rodowisko dla rozwoju bakterii pierwotnie tlenowych, a z czasem wzglÄ™dnie beztlenowych. ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_z%C4%99b%C3%B3wLeczenie kanaÅ‚owe - kilka faktówLeczenie kanaÅ‚owe, leczenie endodontyczne, żargonowo endodoncja ? metoda leczenia nieodwracalnych zapaleÅ„ miazgi zÄ™ba. Polega na usuniÄ™ciu (w znieczuleniu) chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zÄ™ba, zdezynfekowaniu ich i wypeÅ‚nieniu odpowiednim materiaÅ‚em, najczęściej gutaperkÄ…. CaÅ‚e leczenie powinno odbywać siÄ™ pod kontrolÄ… radiologicznÄ…, a w niektórych przypadkach w powiÄ™kszeniu (pod mikroskopem operacyjnym).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leczenie_kana%C5%82owe