Idziemy do dentysty! - Dla stomatologów

Dodane: 27-11-2016 12:31
Idziemy do dentysty! - Dla stomatologów erskich ? peÅ‚ne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje siÄ™ pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu PaÅ„stwowego (LDEP), od roku 2013 Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu KoÅ„cowego oraz po odbyciu rocznego stażu podyplomowego. Zgodnie z ustawÄ… o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeÅ„ zÄ™bów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przylegÅ‚ychŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/StomatologiaZÄ™by - kilka faktówCzÅ‚owiek dorosÅ‚y posiada 32 zÄ™by, na które skÅ‚ada siÄ™: 8 siekaczy, 4 kÅ‚y, 8 zÄ™bów przedtrzonowych i 12 trzonowców. To caÅ‚kiem sporo. SkÅ‚ad naszego uzÄ™bienia jest dostosowany do pożywienia jakie przyjmujemy. Najlepiej rozwiniÄ™te sÄ… zÄ™by trzonowe, kÅ‚y sÄ… dość krótkie, siekacze Å›rednio rozwiniÄ™te. Widać, że nie jesteÅ›my typowymi miÄ™sożercami - wystarczy spojrzeć jak dÅ‚ugie kÅ‚y ma kot, w porównaniu do reszty jego uzÄ™bienia. CzÅ‚owiek jest ewidentnie wszystkożerny - do tego przystosowane jest nasze uzÄ™bienie, które jest maÅ‚o "specjalistyczne".Nie każdemu z uÅ›miechem do twarzNiestety nie wszystkich matka natura obdarzyÅ‚a piÄ™knym uÅ›miechem. Nie wszystkie bÅ‚Ä™dy matki natury naprawi aparat na zÄ™by. Bywa też tak, że zÄ™by tracimy w wypadku, lub w bójce. Jeżeli nasza praca wymaga nieskazitelnego wyglÄ…du (i uÅ›miechu), to mamy nie lada problem. Jakie możemy znaleźć rozwiÄ…zanie? Jeżeli korzeÅ„ jest zdrowy i nienaruszony, może wystarczy nadbudowa. Zawsze jest jeszcze proteza - taka przysÅ‚owiowa "sztuczna szczÄ™ka", która może dać komfort estetyczny, ale niekoniecznie bÄ™dzie to trwaÅ‚ym i wygodnym rozwiÄ…zaniem. SÄ… korony - ceramiczne, cyrkonowe. Dość drogie rozwiÄ…zanie, ale bardzo skuteczne. Jednak jeżeli uszkodzeniu ulegÅ‚ również korzeÅ„ i najlepszy bÄ™dzie implant stomatologiczny.