Dentystycznie - Dla stomatologów

Dodane: 05-08-2016 18:51
Dentystycznie - Dla stomatologów wanie wysoko przetworzonej żywnoÅ›ci, zawierajÄ…cej duże iloÅ›ci cukrów. Tak wiÄ™c dla zdrowia zÄ™bów warto ograniczać sÅ‚odycze. NastÄ™pujÄ…ce wÄ™glowodany majÄ… dziaÅ‚anie próchnicogenne: sacharoza (czyli nasz pospolity biaÅ‚y cukier), glukoza, fruktoza oraz maltoza. Dobrze jest stosować nici dentystyczne oraz pÅ‚yny do pÅ‚ukania ust, nie wspominajÄ…c o "tradycyjnym" szczotkowaniu zÄ™bów. PrzyczynÄ… próchnicy sÄ… po prostu bakterie, które atakujÄ… osÅ‚abione Å›rodowiskiem kwasowym szkliwo, dlatego tak ważna jest higiena - bakterie po prostu ginÄ…. Jednak to Å›rodowisko kwasowe powoduje osÅ‚abianie siÄ™ szkliwa, a takie efekt powstaje z powodu wÄ™glowodanów. Tak wiÄ™c - dbanie o zÄ™by to również dbanie o dietÄ™. Kontrowersyjna teoriaPoza sÅ‚odyczami nie najlepiej na stan zÄ™bów wpÅ‚ywa również... chleb nasz powszedni. Co mam na myÅ›li? Zacznijmy od teorii. Na podstawie tego jak wyglÄ…da uzÄ™bienie u zwierzÄ…t można okreÅ›lić ich sposób odżywiania siÄ™. RoÅ›linożercy majÄ… najlepiej rozwiniÄ™te siekacze, miÄ™sożercy kÅ‚y. CzÅ‚owiek teoretycznie jest wszystkożernym typem ssaka. Jednak chleb i produkty z ziaren (zwÅ‚aszcza takie, gdzie ziarno jest w caÅ‚oÅ›ci) mogÄ… powodować problem. I nie mam tutaj na myÅ›li celiakii, czy nietolerancji glutenu. Po prostu zboża sÄ… twarde i bardzo "Å›cierne" - tak tez dziaÅ‚ajÄ… na nasze zÄ™by - Å›cierajÄ… szkliwo, osÅ‚abiajÄ… je. To tylko teoria, jednak wydaje siÄ™ nie być pozbawiona sensu. OczywiÅ›cie to nie znaczy, że musimy rezygnować z jedzenia chleba. PamiÄ™tajmy jednak, że nie wszystko co wydaje nam siÄ™ zdrowe, musi takie być. O próchnicyPróchnica zÄ™bów (Å‚ac. caries dentium) ? bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zÄ™ba objawiajÄ…ca siÄ™ demineralizacjÄ… substancji nieorganicznych i nastÄ™pnie proteolizÄ… substancji organicznych z powodu dziaÅ‚ania kwasów wytworzonych przez bakterie w pÅ‚ytce nazÄ™bnej w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnÄ…trz- i wewnÄ…trzustrojowego. Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy sÄ… L. acidophilus oraz paciorkowce, a z nich najważniejsze to Streptococcus mutans. Inne próchnicotwórcze bakterie to: S. salivarius, S. mitis, S. sanguinis, S. faecalis. Bakterie te sÄ… zdolne do zainicjowania procesu próchnicowego, poprzez wytwarzanie kwasów w wyniku metabolizowania cukrów (głównie kwas mlekowy). Zakwaszone Å›rodowisko (pH poniżej 5,5) sprzyja demineralizacji szkliwa. Ponadto bakterie te uczestniczÄ… w powstawaniu pÅ‚ytki nazÄ™bnej. Stanowi ona doskonaÅ‚e Å›rodowisko dla rozwoju bakterii pierwotnie tlenowych, a z czasem wzglÄ™dnie beztlenowych. ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_z%C4%99b%C3%B3w