Dentysta - specjalista potrzebny każdemu - Dla stomatologów

Dodane: 20-09-2016 08:18
Dentysta - specjalista potrzebny każdemu - Dla stomatologów …ć etapami, lub nie wyrosnąć wcale, a dla wielu ludzi takie "zÄ…bkowanie" jest bardzo bolesne i utrudnia normalne funkcjonowanie. Bardzo czÄ™sto trzeba ósemki po prostu usunąć - maÅ‚o tego, że same psujÄ… siÄ™ szybciej od innych zÄ™bów, to jeszcze mogÄ… nam "poprzesuwać" pozostaÅ‚e zÄ™by i zwiÄ™kszyć ich podatność na próchnicÄ™. Jeżeli nie ma miejsca na dodatkowe zÄ™by w szczÄ™ce, mogÄ… uszkodzić policzki - ogólnie nic przyjemnego i same kÅ‚opoty. Jeżeli nie chcemy problemów z ósemkami, możemy już usunąć ich zawiÄ…zki (sÄ… widoczne na zdjÄ™ciach RTG), a jeÅ›li już mamy z tym problem - koniecznie trzeba udać siÄ™ do dentysty na zabieg ekstrakcji zÄ™ba - nie warto cierpieć! Zakres chirurgii stomatologicznejZakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa, chirurga szczÄ™kowo-twarzowego oraz laryngologa, jako lekarzy zajmujÄ…cych siÄ™ operacjami w obszarze twarzoczaszki, bywa różny i zależny jest od posiadanych przez operujÄ…cego umiejÄ™tnoÅ›ci. Do najczęściej wykonywanych procedur w chirurgii stomatologicznej należą: ekstrakcje (również zÄ™bów zatrzymanych i jeszcze niewyrzniÄ™tych), ekstrakcje zÄ™bów mÄ…droÅ›ci, odsÅ‚anianie zÄ™bów zatrzymanych w Å‚uku, plastyki poÅ‚Ä…czeÅ„ jamy ustnej z zatokÄ… szczÄ™kowÄ… leczenie ropni oraz przetok ustno-twarzowych, resekcje wierzchoÅ‚ka korzeni, hemisekcje, zabiegi usuniÄ™cia włókniaków, nadziÄ…Å›laków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian bÅ‚ony Å›luzowej, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, podcinanie wÄ™dzideÅ‚ek warg i jÄ™zyka zabiegi na zatoce szczÄ™kowej ? w tym Operacja Caldwella-Luca oraz zabiegi wykonywane metodÄ… endoskopowÄ…, zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej, leczenie nowotworów Å‚agodnych oraz niektórych postaci nowotworów zÅ‚oÅ›liwych jamy ustnej i warg oraz guzów nowotworopodobnych, operacje usuniÄ™cia torbieli twarzoczaszki, terapia ortopedyczna zÅ‚amaÅ„ zÄ™bów, wyrostków zÄ™bodoÅ‚owych, szczÄ™k i żuchwy, farmakologiczne i operacyjne leczenie chorób gruczołów Å›linowych i stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki, zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chirurgia_stomatologicznaDefinicja stomatologaW Polsce tytuÅ‚ lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje siÄ™ po piÄ™cioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych. Lekarze nie piszÄ… jednak prac magisterskich ? peÅ‚ne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje siÄ™ pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu PaÅ„stwowego (LDEP), od roku 2013 Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu KoÅ„cowego oraz po odbyciu rocznego stażu podyplomowego. Zgodnie z ustawÄ… o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeÅ„ zÄ™bów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przylegÅ‚ychŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stomatologia